Geodinamička mreža stanica Crne Gore
(MEPOS)

   Krajem 2008. godine, Seizmološki zavod započeo je uspostavljanje Geodinamičke mreže stanica Crne Gore (MEPOS). Nabavka prve permanentne GPS stanice - Gostilje (GMME) je realizovana kroz donaciju Danske agencije za vandredne situacije (DEMA). Postavljena je krajem oktobra 2008. godine, na lokaciji Martinićko Gostilje, a namijenjena je permanentnom GPS monitoringu kinematike Piperskog geološkog bloka i tzv. zone visokog krša centralnog dijela Crne Gore.
   Druga GPS stanica - Dračevica (DRME) nabavljena je finansiranjem kroz državni budžet, a namijenjena je GPS monitoringu geološkog antipoda stanici na Martinićkom Gostilju u odnosu na Zetsko-Bjelopavlićku depresiju. Ove dvije geodinamičke stanice kontinualno distribuiraju podatke GPS mjerenja u Seizmološki zavod u Podgorici.
Raspored stanica geodinamičke mreže Crne Gore (MEPOS) i MontePos mreže
   Stanice Geodinamičke mreže Crne Gore uključuju prijemnik tipa Leica GPS GRX 1200 i antenu tipa Leica AT504 (lijeva strana donje slike). Korišćenjem kompjuterskog programa GNSS QC vrši se provjera kvaliteta GPS podataka, testiranje performansi prijemnika i td. Na desnoj strani donje slike je prikazano grafičko okruženje GNSS QC softvera.
   
Obrada podataka se realizuje korišćenjem Bernese softvera (Astronomski Institut, Univerzitet Bern). Od marta 2011. godine, nakon dobijanja licence za korišćenje GIPSY OASIS softvera (JPL, Kalifornijski tehnološki institut, NASA), procesiranje GPS podataka obavlja se i pomoću ovog programskog paketa.
   Namjena Geodinamičke mreže stanica Crne Gore je visoko precizno opserviranje promjena prostornog položaja stanica u vremenu, nastalih kao posljedica kinematskih karakteristika segmenata zemljine kore na kojem su locirane stanice, što se direktno može dovesti u korelaciju sa aktivnim lokalnim tektonskim procesima. Podaci ove mreže se mogu koristiti i za proučavanje regionalnih geodinamičkih procesa koji uslovljavaju seizmotektonske pokrete regionalnih razmjera.
   Seizmološki zavod u kontinualnom režimu preuzima podatake Nacionalne permanentne GPS mreže MontePos, Uprave za nekretnine Vlade Crne Gore. Mreža MontePos se sastoji od devet permanentnih kontinualno operativnih referentnih prijemnika.
Leica GPS prijemnik GRX 1200 Pro
Leica GPS GNSS QC softver
Leica GPS AT504 GG antena
   
   
 
   
06/01/2016