Kontakt informacije


Adresa:
Sektor za seizmologiju
Radosava Burića 2, p.fah 196
81.000 Podgorica, Crna Gora

Tel:

Dežurna služba:
020 / 648-980, 020 / 647-202
Pomoćnik direktora:
020 / 648-146, 020 / 609-000
Fax:
020 / 648-146

E-mail:
seismo@seismo.co.me
gea@t-com.me
Zgrada Sektora za seizmologiju u Podgorici
 
Kontakt forma
  Ime: 
  Email: 
 
   
   
 
   
08/11/2017