Mreža seizmoloških i akcelerografskih stanica Crne Gore

  Seizmološka mreža je namijenjena procesu registrovanja seizmoloških parametara zemljotresa, proučavanju strukturne građe zemljine kore, stvaranju seizmološke baze podataka neophodne za potrebe utvrđivanja seizmičkog hazarda teritorije države, urbanih površi i lokacija građevinskih objekata.
  Mrežu seizmoloških stanica Crne Gore čini 10 kratko-periodičnih i 4 širokopojasne stanice. Sve terenske kratko-periodične stanice opremljene su seizmometrima tipa S-13 i digitalizatorima Smart-24D, a širokopojasne seizmometrima tipa KS-2000M. Širokopojasna stanica u Podgorici (PDG) nalazi se u zgradi Zavoda, a obuhvata seismometar tipa STS-2 i digitalizator Quanterra-730 (donacija MedNet-a).
  Seizmički signali koji su registrovani na seizmološkim stanicama se digitalizuju na terenu sa 100 uzoraka u sekundi i rezolucijom od 24 bita, a zatim se digitalnim radio linkovima, prenose do Seizmološkog centra u Podgorici. Mreža seizmoloških stanica Crne Gore, svojim rasporedom, osjetljivošću senzora, načinom prenosa seizmičkih signala, karakteristikama mikrolokacija seizmometara, zaštitom terenskih uređaja, uslovima električnog napajanja uređaja, itd., oblikovana je tako da obezbjeđuje u datim okolnostima optimalne uslove za kvalitetno registrovanje i proučavanje seizmičke aktivnosti na teritoriji Crne Gore i susjednih područja.
   Operativna mreža akcelerografskih stanica Crne Gore obuhvata 3 akcelerografa tipa Smart-24A (DRME, HCY i NKME) i akcelerograf tipa EpiSensor koji je lociran u zgradi Zavoda u Podgorici. Akcelerografska mreža je značajna za utvrđivanje parametara oscilovanja tla pri dejstvu jakih zemljotresa, koji su neophodni u procesu seizmički sigurnog projektovanja, planiranja i građenja objekata u Crnoj Gori, kao i za potrebe utvrđivanja realnog stepena seizmičkog hazarda i očekivanog nivoa seizmičkog rizika.
   
   
 
   
06/01/2016