Kompjuterski programi za analizu digitalnih seizmograma

   Softver ANALIZA, koji je razvio direktor Seizmološkog zavoda Crne Gore Prof. Dr. Branislav Glavatović, koristi se za rutinsku analizu digitalnih seizmograma i obradu parametarskih podataka o lokalnim, bliskim i teleseizmičkim zemljotresima. Implementira veliki broj savremenih rješenja i pristupa u numeričkoj obradi seizmoloških podataka uključujući: grafičku i numeričku seizmološku analizu i obradu seizmičkih signala, automatsko lociranje epicentra zemljotresa, pripremu biltena i kataloga zemljotresa, mehanizam žarišta, generisanje izvještaja sa parametarskim rezultatima obrade seizmograma i njegovog slanja na Internet – u obliku elektronske pošte, filtriranje signala u spektralnom domenu, automatsko kreiranje poruke koja sadrži kratak izvještaj i kartu sa položajem epicentra zemljotresa i njeno slanje medijima, izradu odgovarajuće internet stranice sa kartom položaja epicentra i njeno prosleđivanje na WEB prezentaciju i td.
   Ovaj program je razvijen za Windows i Linux okruženje u programskom alatu Delphi 7, u vremenskom periodu od 1999.-2009. Upravljanje procesom analize i obrade se obavlja dijelom u automatskom režimu preko ukupno 35 tekstualnih datoteka sa parametarskim podacima koji su izmjenjivi u samom programu.
   
   
 
   
06/01/2016