Organizacija Seizmološkog zavoda Crne Gore

Seizmološki zavod je organizovan u dva stručna odjeljenja:

Odjeljenje za instrumentalnu i inženjersku seizmologiju, u kojem se obavljaju poslovi registrovanja seizmoloških podataka za zemljotrese u Crnoj Gori, susjednim područjima i šire, zatim održavanje tehničke ispravnosti svih seizmoloških i GPS instrumenata u mreži stanica na području Crne Gore, regularno kalibrisanje seizmografa i akcelerografa, kao i poslovi osavremenjivanja seizmološke instrumentalne tehnike za registrovanje zemljotresa, analiza i obrada digitalnih akcelerograma, održavanje baze akcelerograma, pripremanje studija seizmičkih mikrorejonizacija lokacija građevinskih objekata, utvrđivanje elemenata seizmičkog rizika i td.

Odjeljenje za analizu i obradu podataka, u kojem se obavljaju poslovi sistematizacije, kompjuterske analize i obrade seizmoloških i GPS podataka, kvantifikacije parametara tekuće i istorijske seizmičnosti u Crnoj Gori, zatim seizmotektonska interpretacija seizmoloških podataka, izrada preliminarnih i finalnih seizmoloških biltena, proračun mehanizama žarišta jačih zemljotresa u regionu, ažuriranje baze seizmoloških podataka, osavremenjavanje metoda i kompjuterskih programa za analizu i obradu seizmograma, obavljanje stručne korespondencije sa drugim seizmološkim institucijama u zemlji i inostranstvu i td.
 
     
  Prof. Dr. Branislav Glavatović
Direktor Seizmološkog zavoda

seismocg@t-com.me
glavatovic@seismo.co.me

 
 

Odjeljenje za analizu i obradu podataka

Mr. Veliša Šupić
 
 
Nataša Kaluđerović
 
Ljiljana Vućić
 

Odjeljenje za instrumentalnu i inženjersku seizmologiju

Marin Čaveliš
cavelis@seismo.co.me
 
     
 
Jadranka Mihaljević
mihaljevic@seismo.co.me
 
     
Srđan Ceković
cekovic@seismo.co.me
 

Administracija

Nada Hajduković
 
Svetozar Saveljić
saveljic@seismo.co.me
 
 
   
   
 
   
06/01/2016