Karte seizmičnosti za teritoriju Crne Gore

Na karti su prikazani epicentri zemljotresa koji su registrovani u 2011. godini, na teritoriji Crne Gore i okruženja. Epicentri zemljotresa su naznačeni različitom bojom, zavisno od dubine hipocentra. Magnituda zemljotresa je izražena relativnom veličinom simbola.
   
   
 
   
04/04/2013