Kakve su mogućnosti prognoziranja zemljotresa?

   Kao ilustraciju navedenim tipovima raznih fenomena, navedimo primjer mjerenja promjena odnosa brzine longitudinalnih i transverzalnih seizmičkih talasa (Vp/Vs) u regionu Garma u bivšem SSSR, tokom tri perioda vremena.
   Na slici su prikazani momenti pojave snažnih zemljotresa u regionu (iznad magnitude 4.2). Uočljivo je na slici da je nekoliko mjeseci prije pojave indiciranih jakih zemljotresa, nastupio period smanjenja posmatranog odnosa brzina seizmičkih talasa, da bi se praktično odmah nakon događanja zemljotresa, naponsko stanje stijenskih masa (brzina seizmičkih talasa je uslovljena elstičnim svojstvima sredine) vratilo na pređašnji normalni nivo. Na drugoj slici prikazan je primjer osmatranja vertikalnih pokreta tla duž zapadne obale Japana tokom 80 godina.   Dijagrami na desnoj strani slike prikazuju izdizanje i spuštanje tla izraženo u centimetrima na različitim tačkama osmatranog dijela obale. U vrhu slike iznad prvog dijagrama strelicom je indiciran momenat pojave razornog zemljotresa u blizini grada Nigita. Epicentar zemljotresa je prikazan crvenim krugom na slici. Većina prikazanih dijagrama jasno izražava trend laganog izdizanja tla do pojave zemljotresa, a zatim efekat naglog relaksiranja stijenskih masa.
   Pomenimo i često uočenu, ali još uvijek neobjašnjenu pojavu neuobičajenog ponašanja životinja uoči pojave katastrofalnih zemljotresa. Naime, česti su primjeri osmotrenih uznemirenja mnogih životinjskih vrsta u epicentralnom području - neposredno prije pojave snažnih zemljotresa, kao na primjer uznemirenje konja, kokošaka, mačaka, izlazak zmija iz tla u zimskom periodu i sl.

 
   
   
 
   
02/06/2013