Posljednji jači zemljotres
 
Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 21. juna 2022. godine, u 22 časa i 55 minuta registrovao snažan zemljotres sa epicentrom Khost, CENTRAL AFGHANISTAN. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 6.1 jedinicu Rihterove skale. Položaj epicentra ovog zemljotresa prikazan je na sljedećoj karti.

Satelitski snimak regiona epicentra se može vidjeti na ovoj Internet adresi (Google Maps).
 
 
Datum zemljotresa: 21. jun 2022. godine
Vrijeme: 22 časa i 55 minuta
Rihterova magnituda Mb = 6.1
Geografske (WGS) koordinate epicentra: 32.1N, 64.1E
Položaj epicentra: Khost, CENTRAL AFGHANISTAN

Napomena: Ovaj Izvještaj je generisan automatski.
   
   
 
   
11/17/2010