Slavko Vučinić
Biografija

   Slavko Vučinić je rođen 1932. godine u Rogamima kod Titograda. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Titogradu, nakon čega je upisao geologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, gdje je diplomirao 1961. godine. Odmah po završetku studija zasniva radni odnos u Geološkom zavodu Crne Gore, gdje je kao mladi geolog proveo dvije godine u proučavanju i kartiranju geoloških formacija terena Crne Gore.
   U Seizmološku stanicu Titograd, prelazi na rad 1964. godine, gdje je sa saradnicima nekoliko godina intenzivno radio na proučavanju tektonske građe zemljine kore, seizmogenih svojstava terena Crne Gore i seizmogenih potencijala žarišta zemljotresa ovog područja. Kao plod tog rada definisana je prva potpunija seizmotektonska karta Crne Gore.
   Slavko Vučinić je 1968. godine imenovan za direktora Seizmološke stanice, a nakon razornog zemljotresa 15. aprila 1979. godine u Crnoj Gori, za direktora Zavoda. U tom svojstvu značajno je doprinio kadrovskom jačanju i tehničkom opremanju , uz veliku pomoć Ujedinjenih Nacija. Istovremeno, veoma je bio angažovan na pripremi i realizaciji kompleksnih istraživačkih programa za potrebe regionalnih i detaljnih seizmoloških i geoloških studija, kao značajnih podloga za izradu Prostornog plana Crne Gore, kao i generalnih i detaljnih urbanističkih planova.
   U dugogodišnjem stručnom i naučnom radu, dao je pun doprinos razvoju geološke i seizmološke nauke. Kao naučni saradnik Seizmološke stanice, u periodu od 1971. do 1976. godine, bio je jedan od koordinatora međunarodnog naučnog projekta UNDP "Proučavanje seizmičnosti u regionu Balkana", a u periodu od 1980. do 1985. godine, učestvoao je u međunarodnom projektu "Smanjenje seizmičkog rizika u regionu Balkana".
   Tokom 1982. godine, kada je na teritoriji Crne Gore postavljena mreža savremenih seizmoloških telemetrijskih stanica, svojim nesebičnim zalaganjem doprinio je da se Seizmološka služba Crne Gore svrsta u red najsavremenijih u Evropi. Od osnivanja Jugoslovenske zajednice za seizmologiju, Slavko Vučinić je imao značajnu ulogu i aktivnost u njenom radu. U više mandata obavljao je funkciju predsjednika Izvršnog odbora Zajednice i predsjednika Skupštine Zajednice.
   Kao naučni saradnik Zavoda, učestvovao je i koordinirao rad u realizaciji brojnih istraživačkih studija, pretežno usmjerenih na proučavanje prirodnih seizmoloških fenomena i aplikaciju naučnih saznanja u aseizmičkoj zaštiti građevinskih objekata. Njegova naučno-istraživačka djelatnost ogleda se kroz veći broj publikovanih naučnih saopštenja i stručnih referata. Za plodan organizacioni, naučni i stručni rad u seizmologiji i geologiji dobio je veći broj društvenih priznanja. Preminuo je 1988. godine.
 
   
   
 
   
06/01/2016